Goýberiliş №44 (31.10.2020 ý.)

31-10-20

Peýdaly maslahatlar Bedende witamin ýetmezçiliginden ejir çekýänlere dowamly kädi iýmeklik maslahat berilýär. Sebäbi onuň düzüminde À, Â1, Â2, Â6, Ñ, Å witaminleri saklanýar. Ysmanak ösümligi bedeniň çydamlylygyny artdyrýar. Ol ganazlyga hem peýdalydyr. Şeýle hem bu ösümlik dişleriň çüýremeginiň .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.