Goýberiliş №44 (31.10.2020 ý.)

31-10-20

Sport   Ýaş «Pogbanyň» peýda bolmagy Gollandiýanyň  belli «Aýaks” toparynyň ýarymgoragçysy Raýan Grawenberh birbada iki sany meşhur futbol toparlarynyň ünsüni özüne çekdi. 190 sm-e ýetýän uzyn boýly, 18 ýaşly ýetginjek oýunçyny “Barselona” we “Ýuwentus” ýaly toparlar düzümine goşmak isleýär. Ýaş .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.