Goýberiliş №44 (31.10.2020 ý.)

31-10-20

Syrly sowallar, ýönekeý jogaplar   1. Ol zat biziňki bolsa-da, başgalar ony bizden köp ulanýar? 2. Anaksimandr atly geograf taryha kim hökmünde giripdir? 3. Makedonskiý, Puşkin we Dýumanyň näme umumylygy bar? 4. Nädip iki sany kürekçini kiçijik basseýnde ýaryşa taýynlap bolýar? 5. Ýuliý Sezary .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.