Goýberiliş №44 (31.10.2020 ý.)

31-10-20

Ginnesiň rekordlar kitabyndan   PAZLYŇ  MUŞDAGY Akyl-paýhasymyzy ösdürýän güýmenjeleriň biri bolan pazllaryň döreýşi barada birnäçe wakalar we teklipler bar. Şolaryň içinde iň meşhurlarynyň biri XVIII asyrda bir iňlis mugallymy öz okuwçylaryna geografiýa sapagyny öwretmek üçin Ýewropa döwletlerin .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.