Türk­me­nis­ta­nyň sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty iş­gär­le­ri­niň gü­ni MYNASYBETLI GUTLAG

11-12-20

  GARAŞSYZ,  hemişelik  BITARAP  TÜRKMENISTANYŇ   PREZIDENTI  GURBANGULY  BERDIMUHAMEDOWA   Be­lent mer­te­be­li Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz! Si­zi ýur­du­myz­da sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­si­ni ro­waç­lan­dyr­ýan, hal­ky­my­zyň jem­gy­ýet­çi­lik dur­mu­şy­na gaý­ta­lan­ma­jak öwüş­gin çaý­ýan, «Tü .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.