Ha­syl to­ýy MYNASYBETLI GUTLAG

11-12-20

  GARAŞSYZ,  hemişelik  BITARAP  TÜRKMENISTANYŇ   PREZIDENTI  GURBANGULY  BERDIMUHAMEDOWA   Mer­te­be­si be­lent Pre­zi­den­ti­miz! Si­zi ösüş­le­riň tä­ze be­lent­lik­le­ri­ne ta­rap be­dew ba­dy bi­len ynam­ly öňe bar­ýan Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Di­ýa­ry­myz­da «Türk­me­nis­tan — Bi­ .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.