he­mi­şe­lik Bi­ta­rap­ly­gy­my­zyň şan­ly 25 ýyl­lyk baý­ra­my MYNASYBETLI GUTLAG

11-12-20

  GA­RAŞ­SYZ,  HEMIŞELIK BI­TA­RAP TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ   PRE­ZI­DEN­TI GURBANGULY  BERDIMUHAMEDOWA Mer­te­be­si be­lent Pre­zi­den­ti­miz! Si­zi Ga­raş­syz Türk­me­nis­tan Wa­ta­ny­my­zyň esa­sy se­ne­le­ri­niň bi­ri — he­mi­şe­lik Bi­ta­rap­ly­gy­my­zyň şan­ly 25 ýyl­lyk baý­ra­my — Hal­ka­ra Bi­ .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.