J

08-02-21

Jawaskript [javascript] — interaktiw web-sahypalary işlemekde ulanmak üçin ýazgylaryň dili. Jenaýatçylykly/hilegärlikli programmalaýyn üpjünçilik [crimeware] — 1. Bikanun pullary almaklygy ýa-da gizlin maglumata girmekligi maksat edinýän, ähli zyýanly programmalary beýan etmek üçin, giňişleýin ulan .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.