K

08-02-21

Kanal [channel] — maglumatlary geçirmegiň ugry, aragatnaşyk ulgamynyň bölegi. Kanalyň ýagdaýy [link state] — bar bolan ähli ugurlaryň ýagdaýy boýunça maglumatlary ýatda saklaýar, ugurlaryň geografik çäkleri we şahsy ugurlary boýunça maglumatlar tablisasyny döredýär. Karberp, troýan bank programmas .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.