Goýberiliş №45 (07.11.2020 ý.)

25-10-23

Dünýä täzelikleri “Xiaomi Group-dan” täze önüm Oktýabr aýynyň elektronika täzelikleriniň biri-de «Redmi K30S» telefonlary boldy. Kämil «Snapdragon 865» operasion ulgamda işleýän bu flagmanlar LPDDR operatiw ýada we Wi-Fi 6 tora birikmäge ukyply bolar. «Redmi K30S» akylly telefonlary 144 Gs ýyg .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.