Goýberiliş №45 (07.11.2020 ý.)

08-02-21

Sport Birinji orna geçdi Ispaniýanyň “La Liga-synyň” 8-nji tapgyrynda “Real Madrid” topary öz meýdançasynda “Wesko” toparyny kabul etdi. “Alfredo di Stefano” stadionynda geçen duşuşykda oýun “Realyň” ýeňşi bilen tamamlandy. Hasap oýnuň 40-njy minutynda, Eden Azaryň golunyň netijesinde açyldy. Hüjü .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.