Goýberiliş №46 (14.11.2020 ý.)

08-02-21

Dünýä täzelikleri Elektrokarlaryň ýurdy Öndürilýän we satylýan elektroulaglaryň sany boýunça iň köp ýer Hytaý döwleti bolsa-da, jemi ilat sanyna düşýän elektrik  energiýasynda işleýän ulaglaryň ýurdy Skandinaw ýarymadasynda ýerleşýän Norwegiýa bolup galýar. Elektroulaglaryň nobatdaky satuwynyň art .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.