Goýberiliş №46 (14.11.2020 ý.)

08-02-21

Peýdaly maslahatlar   Tehnologiýanyň we sanly ulgamyň örän çalt ösýän döwründe ykjam noutbuklar adamzat durmuşynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Bu enjamyň dogry ulanylmagy onuň işleýşine we hyzmat ediş möhletine täsir edýär. Geliň, bu barada hünärmenleriň berýän käbir maslahatlary bilen tanyş bol .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.