Goýberiliş №47 (21.11.2020 ý.)

08-02-21

Dünýä täzelikleri Muşdaklaryny begendirdi Geçen hepdäniň elektronika dünýäsiniň täze öndürilmegi meýilleşdirilýän enjamlarynyň biri hem täze «One Plus9» smartfony  boldy. Entek bu smartfonlaryň bazara çykarylmagyna wagt köpräk hem bolsa internet sahypalarynda eýýämden enjamyň häsiýetlerini beýan e .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.