Goýberiliş №48 (28.11.2020 ý.)

08-02-21

Danalardan dürdäneler   Ýalňyşlarymyzy diňe başga kişiler ýalňyşanda görýäris we diňe şonda düzetmek barada pikirlenýäris. Donald Leýrd *   *   * Hassa köňle ýagşy söz iň güýçli derman bolar. Gippokrat *   *   * Öz-özüňi aldamak aldawlaryň iň erbedi, beýle ýagdaýda aldanýan elmydama aldaýany .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.