Goýberiliş №48 (28.11.2020 ý.)

25-10-23

Dünýä täzelikleri Ajaýyp «Galaxy Z Fold 3» Koreýanyň intellektual emläk guramasyna 2018-nji ýylyň tomsunda tabşyrylan patentiň esasynda, Samsungyň «LetsGoDigital» şereketiniň işgärleri täze eplenilýän ekranly we çekilýän klawiaturaly ajaýyp önümiň taslamasyny düzdiler. Bu täze enjamyň esasy ma .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.