Türkmenistan geçen ýyl 852 sany KAMAZ satyn aldy

22-02-21

Pandemiýa bilen bagly çäklendirmelere garamazdan, Türkmenistan 2020-nji ýylda 852 sany «KAMAZ» awtomobilini satyn aldy. Bu barada «KAMAZ» kompaniýasynyň çärýeklik hasabatyna salgylanyp, Finmarket habarlar agentligi habar berýär. Bellenilen döwürde "KAMAZ"-dan Gazagystan – 1,328 müň awtomobil we de .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.