Türkmen turbalarynyň uçarlar arkaly Türkiýä daşalmagyny gurnady

22-02-21

“Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi” (TULM) açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti türkmen plastik turbalarynyň ýük uçarlar arkaly Türkiýä daşalmagyny gurnady. TULM-yň “Biznes Türkmenistan” internet neşirine beren maglumatyna görä, fewral aýynyň başynda ýerli telekeçileriň öndüren plastik turbalarynda .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.