Singapurdan Türkmenistana poçta ugratmak hyzmaty ýola goýuldy

22-02-21

«Singapur Post Limited» kompaniýasy resmi saýtyndaky hasabatlarda Singapurdan Türkmenistana poçta eksport etmegi gaýtadan dikeldendigini habar berdi. Häzir Singapurdan biziň ýurdumyza poçtalary «Speedpost Express» halkara poçta nyşany bilen iberip bolýar. «Türkmenpoçta» 2021-nji ýylyň ýanwar aýynd .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.