«DER­ÝA­ÝOL­LA­RY» açyk görnüşli PAÝ­DAR­LAR JEM­GY­ÝE­TI­ dörediler

26-03-21

Ýur­du­my­zyň ulag ul­ga­myn­daky öz­gert­me­ler gün­sa­ýyn oňyn ne­ti­je­le­ri­ni ber­ýär. Şol san­da «Türk­men­de­ňiz­der­ýa­ýol­la­ry» agent­li­gi­niň çäk­le­rin­de al­nyp ba­ryl­ýan iş­lerde hem pu­da­gy öz­gert­mek mak­sat­ly bir­nä­çe tä­ze­çe çe­me­leş­me­le­ri gör­mek bol­ýar. Milli Li­de­r .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.