Goýberiliş №5 (01.02.2020 ý.)

15-08-20

Bulary bilmek gyzyklydyr  1751-nji ýylda Fransiýada «Ylymlaryň, sungatlaryň we senetleriň ensiklopediýasy» atly kitabyň ilkinji jiltleri çap edilýär. 200-den gowrak ýazar gatnaşan bu eser şol döwre çenli iň uly göwrümli ensiklopediýa hasaplanylýar.  Meşhur ispan ýazyjysy Migel de Serwantes tarap .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.