«TÜRKMENHOWAÝOLLARY» IÇERKI UÇUŞLAR BARADA MÄLIM ETDI

26-04-21

Golaýda «Türkmenhowaýollary» agentligi tarapyndan içerki uçuşlaryň ugurlary we rejesi barada maglumat berilmegi raýatlarymyzyň dykgatyna gatnawlar bilen tanyşmaga mümkinçilik berdi. Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde giňden habar berilmegine laýyklykda, «Türkmenhowaýollary» agentliginiň ýurdu .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.