UÇUŞLAR ÜÇIN ARZANLADYLAN NYRHLAR

26-04-21

Ulag ulgamynda ýolagçy gatnawlarynyň tapgyrlarynyň günsaýyn artmagy netijesinde ildeşlerimize uçuş nyrhlary babatda ýeňillikli mümkinçilikler hem hödürlenilýär. Habar berlişine görä, häzirki wagtda uçuş hyzmatlaryndan peýdalanýan raýatlarymyza daşary ýurtlardan Türkmenistana gelmekde uçuş nyrhlaryn .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.