MÖHÜM MESELELERE BAGYŞLANAN HALKARA MASLAHAT

26-04-21

Ýakynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly «Wyşegrad topary — Merkezi Aziýa» ýurtlarynyň maslahaty geçirilip, oňa Türkmenistan hem gatnaşdy. Onuň dowamynda ulag, energetika, saglygy goraýyş ugurlardaky hyzmatdaşlyklar maslahatlaşyldy. Maslahatyň dowamynda ulag, energetika, saglygy goraýyş hem-de beýleki .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.