Hytaý — Ýewropa ugrunda Gazagystanyň mümkinçilikleri artýar

03-05-21

2020-nji ýylda Gazagystanyň çäginden geçýän Hytaý — Ýewropa ugry boýunça konteýnerlerde ýük daşamagyň mukdary 517,5 müň TEU barabar boldy. Bu görkeziji 2019-njy ýyldakydan 65% köpdür. Bu barada Trend habarlar agentligi Gazagystanyň hökümetiniň habar beriş gullugyna salgylanmak bilen beýan edýär.    .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.