Goýberiliş №8 (22.02.2020 ý.)

15-08-20

Bulary bilmek gyzyklydyr  Tailandda hereket edýän Maklong bazary dünýäniň iň täsin bazarlarynyň biri bolup, ol bazar gatnawly demir ýol relslerine ýanaşyk görnüşde gurlandyr. Günüň dowamynda sekiz gezek otly gatnawynyň amala aşyrylmagy bolsa bazaryň özüne çekijiligini artdyrýar.  ABŞ-da 1884-nji .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.