TÄZE BELENTLIKLERE TARAP

03-05-21

Merkezi Aziýanyň iň iri derýalarynyň biri bolan Amyderýanyň orta akymynyň esasy bölegi Türkmenistanyň çäklerinden akyp geçýändigi bize mälimdir. Bu çägiň esasy bölegi Lebap welaýatyna degişlidir. Ýurdumyzyň esasy suw akabasyna öwrülen derýanyň mümkinçiliklerinden has kän peýdalanmak, şol bir wagtda- .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.