Demir ýol ulgamynda halkara bäsleşik yglan edildi

03-05-21

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ýolagçy wagonlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny we materiallary satyn almak boýunça № DÝ/AGPJ-020 açyk halkara tender yglan edýär. Tendere gatnaşmak isleýänler “Demirýollary” AGPJ edarasyna ýüz tutup bilerler. bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň d .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.