Goýberiliş №9 (29.02.2020 ý.)

15-08-20

Bulary bilmek gyzyklydyr  Zeminiň her bir künjünde dürli bag-bakja ekinleri biri-birinden tapawutlanýar. Şeýle ekinleriň biri hem Beýik Britaniýada hasaba alnan çyzykly bolgar burçudyr. Täsin bakja önümi C witaminine baýlygy bilen hem tapawutlanýar.  Awstraliýanyň Sidneý şäherinde geçirilen oba .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.