Goýberiliş №10 (07.03.2020 ý.)

15-08-20

Bulary bilmek gyzyklydyr Zenanlar jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ulgamlarynda wajyp orun eýeleýärler. Biz hem okyjylarymyza dürli ugurlarda üstünlik gazanýan zenanlara gowşurylýan halkara zenan baýraklary barada maglumat bermegi makul bildik.  Sofiýa Kowalewskaýa baýragy her ýyl Halkara zenanlar .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.