Goýberiliş №12 (20.03.2020 ý.)

15-08-20

Bulary bilmek gyzyklydyr  Ýazyjy Ernesto Winsent Raýtyň “Getsbi” romanynda 50 müňden gowrak söz bardyr. Emma tutuş romanda ýekeje-de “e” harpy gabat gelmeýär  Latyn sözlerinde we ýazuwda ulanylýan “w” harpy latyn elipbiýinde ornaşmadykdyr.  Gawaý elipbiýi bary-ýogy 12 harpdan ybarat bolup, az .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.