Goýberiliş №13 (28.03.2020 ý.)

15-08-20

Bulary bilmek gyzyklydyr  Russiýa, Müsür we Türkiýe döwletleri iki yklymda ýerleşýändigi bilen tapawutlanýarlar.  Lesoto, San-Marino, Watikan döwletleriniň daşky araçägi diňe bir döwlet bilen gurşalandyr.  Dünýäde içerki suw ýolunyň iňňän uly — 4300 kilometrlik ulgamy Amazonka derýasyna degişl .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.