Ýüpekçileriň üstünligi

03-06-21

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň "Mizemez ynam", "Ajaýyp sowgat" daýhan hojalyklarynda ýüpekçileri her ýyl ýüpek gurçugyny idedip, piläniň bereketli hasylyny öndürýärler. Bu daýhan birleşigiň ýüpekçileri geçen ýyl hem döwlete pile tabşyrmak baradaky meýilnamalaýyn tabşyrygy ep-es .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.