SANLY ÇÖZGÜT - ÖSÜŞLERIŇ ÖZENI

08-06-21

Sanly tehnologiýalaryň durmuşymyzda giňden ulanylmagy ylmy açyşlaryň yzygiderli täze derejelere çykmagyny, önümçilik işleriniň işjeňleşdirilmegini, milli ykdysadyýetimiziň intellektual taýdan dünýä tejribelerine daýanýan usulda kämilleşmegini üpjün edýär. Mili Liderimiziň adyl we ählumumy ösüş syýas .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.