Ýurdumyzyň suw ulaglary ulgamynyň ynamly ösüşi

09-06-21

“Türkmendeňizderýaýollary”agentligi boýunça 2021-nji ýylyň ýanwar-maý aýlarynda bellenilen meýilnama 138,4 göterim ýerine ýetirildi we 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 192,7 göterime deň boldy. Ýük daşamak boýunça bellenilen meýilnama  779,0 müň tonna bolup, daşalan ýüküň möçberi   .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.