Milli raýat awiasiýamyzyň halkara ýük hyzmatdaşlygy barha giňeýär

09-06-21

«Türkmenhowaýollary» agentligi 2021-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary boýunça ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 114,3 göterim ýerine ýetirildi. «Türkmenhowaýollary» agentligi 5 aýyň jemi boýunça ýük daşalmagy boýunça meýilnama 100,3 göterim ýerine ýetirilip, ýük dolanşygy boýunça meýilnama 102,5 göteri .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.