Awtomobil ulaglary ulgamy belent sepgitleri nazarlaýar

10-06-21

2021-nji ýylyň ýanwar-maý aýlarynda «Türkmenawtoulaglary» agentligi boýunça 4 million 798 müň 300 tonna ýük daşalyp, meýilnama 103,1 göterim ýerine ýetirildi  2020-nji ýylyň degişli döwründe 4 million 693 müň 600 tonna ýük daşalyp, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 104 müň 700 tonna ýük .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.