Aragatnaşyk hyzmatlarynyň gerimi we hili barha artýar

10-06-21

Aragatnaşyk pudagy boýunça 2021-nji ýylyň ýanwar-maý aýlarynda gazanylan girdejileriň jemi 991 161,47 müň manat bolup, bellenen meýilnama 110,2% ýerine ýetirildi we geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilnde 108,3% ösüş gazanyldy. Ilatymyzyň ýokary tizlikli internet hyzmatlaryna bolan isleglerin .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.