Kerkiniň howa menziliniň gurluşygy tamamlaýjy tapgyryna gadam basdy

11-06-21

“Gündogdy” hususy kärhanasy Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde howa menziliniň gurluşygyny tamamlaýar. Häzirki wagtda täze howa menziliniň enjamlarynyň ulanyşa girizilmezinden öňki synag işleri dowam edýär. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty çarşenbe güni habar berdi. Habarda bellenilişi ýaly, .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.