Goýberiliş №2 (11.01.2020 ý.)

15-08-20

Dünýä täzelikleri Iň gymmat şereket Dünýäniň islendik künjeginde «Apple» kompaniýasy diýlende, ilki bilen onuň ajaýyp «iPhone» smartfonlary, ýokary hilli «iPad» planşetleri hem-de «iPod» aýdym-saz pleýerleri göz öňüňe geýlär. Onuň müşderileri kompaniýanyň täze önümlerine hemişe sabyrsyzlyk bilen g .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.