Goýberiliş №6 (08.02.2020 ý.)

15-08-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä   Ýylyň filmleri kesgitlenildi Kino sungatynda iň ýokary baýragyň “Oskardygyny” hemmämiz bilýän bolsak gerek. Ýakynda hem bu ajaýyp baýramçylygyň nobatdaky 92-nji dabarasy boldy. Bu ýerde dünýäniň kino muşdaklary meşhur artistlere, režissýorlara we olaryň döredijiligin .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.