Goýberiliş №6 (08.02.2020 ý.)

15-08-20

SPORT Garaşylmadyk netije Geçen hepde gyzykly duşuşyklara baý boldy. Olaryň esasysy bolsa Žoze Mourinýonyň “Tottenheminiň” Pep Gwardiolanyň topary “Mançester Sitä” garşy duşuşygy boldy. Bu duşuşykda “Mançester Siti” garşydaşyndan has güýçli çykyş edendigine seretmezden, olar 14 howply urgudan we 1 .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.