Goýberiliş №10 (07.03.2020 ý.)

15-08-20

SPORT Nobatdaky «El-klasiko» Düzümlerinde dünýäniň iň kämil futbolçylaryny jemlemegi başaran meşhur futbol toparlary «Real Madrid” we “Barselona” ýakynda ýene-de bir gezek duşuşdylar. Duşuşygyň birinji ýarymynda toparlaryň güýçleri deň geldi. Emma oýnuň 70-nji minudyndan başlap kataloniýalylar bir .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.