Goýberiliş №11 (14.03.2020 ý.)

15-08-20

SPORT Nobatdaky mançester garşylygy Ajaýyp hüjümli toparlary döretmegi başarýan Pep Gwardiola we onuň “Mançester Sitisi” ygtybarly goragy bilen meşhurlyk gazanan Ole-Gunnar Sulşeriň “Mançester Ýunaýtedi” bilen duşuşdy. Oýun örän çekeleşikli bolup, jemi hasap “gyzyl arwahlaryň” peýdasyna 2:0 tamaml .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.