Goýberiliş №12 (20.03.2020 ý.)

15-08-20

SPORT Ilkinji futbolçy Ýaponiýanyň milli ýygyndysynyň esasy ýyldyzlarynyň biri bolan Keýsuke Honda adaty bolmadyk rekord goýmagy başardy. “SSKA”, “Milan” ýaly toparlarda çykyş eden meşhur futbolçy taryhda ilkinji gezek bäş yklymda çykyş edip, pökgi geçirmegi başaran türgen hökmünde adyny sportuň t .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.