A

15-08-20

  Abonent — [abonent, subscüriber, user] - 1. Elektron hasaplaýyş ulgamynyň hyzmatlaryndan peýdalanmaga hukugy bolan şahs (şahslar topary, gurama). 2. Maglumatlary geçirmäge ýa-da işläp taýýarlaýyş ulgamyna aralaşmaga hukugy bolan ulanyjy, şahs. Abonent nokady — edaranyň (kärhananyň) aragatnaşyk e .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.