Goýberiliş №2 (11.01.2020 ý.)

15-08-20

Syrly sowallar, ýönekeý jogaplar   1. Pingwinler Afrika yklymynyň haýsy künjeginde gabat gelýärler? 2. Dünýäde uly meşhurlyk gazanan Pazyryk halysy nireden tapyldy? 3. “Gara Anna” ady bilen meşhur bolan senede näme edilýär? 4. Dante Aligýeriniň “Ylahy komediýa” eseri näçe bölekden ybarat? 5. D .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.