Goýberiliş №1 (04.01.2020 ý.)

15-08-20

Ginnesiň rekordlar kitabyndan   XIAOMINIŇ ÜSTÜNLIGI "Xiaomi” — smartfon önümçiligi boýunça dünýäde 6-njy orny eýeleýän, Hytaýdaky satuwy boýunça bolsa “Apple-i” yzda galdyrmagy başaran meşhur elektronika öndürijisidir. Bu kompaniýa diňe bir ýokary hilli we amatly smartfonlary bilen däl-de, meşhu .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.