GAZYLYP ALYNÝAN TEBIGY BAÝLYKLAR

06-01-22

       Gazylyp alynýan peýdaly baýlyklar Ýeriň gatlaklarynda ýerleşýän mineral we organiki jisimlerdir. Olar görnüşleri boýunça gaty, suwuk we göz şekillidir. Himiki düzümi we fiziki häsiýetleri olary maddy önümçilikde taýýar önümi almak üçin çig mal ýa-da ýangyç hökmünde ulanmaga mümkinçilik berýär .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.