IŇ UZYN GAZGEÇIRIJILER

06-01-22

      Uglewodorod serişdelerini turbogeçirijiler arkaly ibermek energiýany bellenen nokada eltmegiň iň ygtybarly ugry hasap edilýär. Şundan ugur alnyp, dürli döwürlerde ýurtlaryň çäginde we halkara derejesinde ençeme nebit we gaz geçirijileri gurlandyr we häzirki wagtda hem ýokary depginlerde gurulý .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.